Aktualności

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kara umowna w wysokości 84% wynagrodzenia zmiarkowana do 10%


W dniu dzisiejszym wrocławski sąd uznał w całości nasze stanowisko i wyrokiem obniżył nałożoną przez Zamawiającego (umowa zawarta w trybie zamówień publicznych) karę umowną za opóźnienia w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej budynku.

W toku procesu udało nam się wykazać brak szkody po stronie Zamawiającego, brak winy naszego klienta oraz związek między działaniami i zaniechaniami Zamawiającego a powstałym opóźnieniem.

Naszą pracę docenił sam skład orzekający, zasadzając koszty zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Spór z pracodawcą w zakresie stosowania przepisów odnośnie delegowania do pracy w różnych lokalizacjach.


Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy kancelaria reprezentowała kilku pracowników w sporze z pracodawcą w zakresie stosowania przepisów dotyczących pracowników „mobilnych” delegowanych do pracy w różnych lokalizacjach, a co za tym idzie o zaliczenie czasu dojazdu jako czasu pracy w rozumieniu art. 128 k.p.

Przedstawione przez kancelarię stanowisko oraz sposób rozumienia przepisów prawa zostało ostatecznie w całości zaakceptowane przez pracodawcę, który wypłacił dobrowolnie należne wynagrodzenia wszystkim reprezentowanym pracownikom za okres 3 ostatnich lat.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Złożony w Malta Financial Services Authority wniosek o udzielenie licencji na prowadzenie giełdy kryptowalut


Przez ostatnie 10 miesięcy nasza kancelaria, przy współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin oraz narodowości, dostosowywała działalność naszego klienta do wymogów stawianych giełdom kryptowalut przez maltański organ nadzoru finansowego. Przez ten okres pomagaliśmy tworzyć struktury i procedury funkcjonowania spółki, analizowaliśmy i zabezpieczaliśmy ryzyka, identyfikowaliśmy obszary niezbędne do dostosowania do istniejących jak i dopiero powstających wymogów. Uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez maltańskie instytucje finansowe, spotykaliśmy się z przedstawicielami MFSA (maltański odpowiednik KNF), prowadziliśmy rozmowy i wymianę korespondencji z urzędami, rekrutowaliśmy dla klienta specjalistów, prowadziliśmy rozmowy z bankami i instytucjami płatniczym - w samym roku 2019 w tym celu odwiedziliśmy Maltę 4 razy. Wszystko to by przygotować klienta do uzyskania licencji pozwalającej na nadzorowane przez MFSA prowadzenie giełdy kryptowalut wraz z możliwością chronionego przez państwo maltańskie przechowywania depozytów użytkowników. (Class 4 VFA Service licence).

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sąd uznał nasze stanowisko i wyrokiem oddalił powództwo Gminy Wrocław o zapłatę za zaległe czynsze najmu.


W dniu dzisiejszym wrocławski sąd po raz kolejny uznał nasze stanowisko i wyrokiem oddalił w całości powództwo Gminy Wrocław o zapłatę za zaległe czynsze najmu skierowane wobec naszej Klientki.

W toku procesu udało nam się wykazać zarówno przedawnienie części roszczeń, jak również udowodnić nierzetelność prowadzenia kartoteki rozliczeń należności czynszowych lokalu, a prowadzonej przez Powódkę. W oparciu o wypracowane na kanwie kilkunastu tożsamych spraw stanowisko procesowe kancelarii, Sąd wydał po raz kolejny korzystne dla klientki rozstrzygnięcie.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Konferencja Consensus 2019 w Nowym Jorku


Przedstawiciele naszej kancelarii wraz z klientem uczestniczyli w jednej z największych corocznych konferencji międzynarodowych poświęconych kryptowalutom oraz technologii blockchain. 

Konferencja była również okazją do spotkania z naszymi współpracownikami z kancelarii Oster McBride PLLC w Waszyngtonie.