Aktualności

Obniżenie kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kara umowna w wysokości 84% wynagrodzenia zmiarkowana do 10%


W dniu dzisiejszym wrocławski sąd uznał w całości nasze stanowisko i wyrokiem obniżył nałożoną przez Zamawiającego (umowa zawarta w trybie zamówień publicznych) karę umowną za opóźnienia w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej budynku.

W toku procesu udało nam się wykazać brak szkody po stronie Zamawiającego, brak winy naszego klienta oraz związek między działaniami i zaniechaniami Zamawiającego a powstałym opóźnieniem.

Naszą pracę docenił sam skład orzekający, zasadzając koszty zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki.